Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne chomikuj pdf

Ocena

Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne chomikuj pdf

Praktyczne źródło wiedzy dla wszystkich korzystających z pomiarów fizykochemicznych!
W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne.
W części I opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i twórczego wykonywania pracy eksperymentalnej z użyciem specjalistycznego sprzętu i aparatury. W szczególności omówiono:
– zasady i bezpieczeństwo pracy laboratoryjnej
– podstawy pomiarów fizykochemicznych
– metody opracowania wyników wraz z zasadami określania niepewności pomiarów i wyników
– przyrządy i aparaturę pomiarową

W części II zgromadzono opisy doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa i zjawiska z zakresu fizykochemii, wykonywanych w typowych warunkach laboratoryjnych. Uwzględniono doświadczenia o charakterze demonstracyjnym, ćwiczenia w skutecznym wykonywaniu pomiarów oraz eksperymenty służące do obliczania wielkości fizykochemicznych na podstawie pomiaru wielkości elementarnych. Wiele miejsca poświęcono eksperymentom analitycznym. Opisy eksperymentów są prezentowane wraz z realnymi wynikami i stosowną dyskusją ich niepewności.
Książka zamyka cykl CHEMIA FIZYCZNA, zawierającego ponadto dwa tomy omawiające teoretyczne aspekty fizykochemii ogólnej oraz tom poświęcony praktycznym problemom obliczeniowym. Pozycje stanowią spójną całość niezbędną w bibliotece wszystkich zajmujących się pracą eksperymentalną, w której elementy fizykochemii są podstawą stosowanych powszechnie metod pomiarowych. Wiedza w nich zawarta ma także zastosowanie w biochemii i farmacji, inżynierii i technologii chemicznej, analityce medycznej i inżynierii biomedycznej, technologii elektronowej i inżynierii materiałowej, rolnictwie i technologii żywności, inżynierii środowiska, technologii materiałów budowlanych i wielu innych dziedzinach.

Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne chomikuj pdf

Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne chomikuj pdf

Książka Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne chomikuj została napisana przez przez Ludwik Komorowski. Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne epub ma 844 str. stron. Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne czytaj online należy do pozycji z cyklu Chemia fizyczna (tom 4). Chemia fizyczna T. 4. Laboratorium fizykochemiczne czytaj online jest książką z gatunku nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.).

Zobacz też

© 2023 Gawelda.pl - treści opublikowane na stronie mają charakter informacyjny, a linki prowadzą do zewnętrznych serwisów. Więcej w informacji w polityce DMCA.