Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) pdf chomikuj

Ocena

Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) pdf chomikuj

Trzeci tom „Historii Persji” obejmuje okres od pojawienia się na scenie politycznej w XIV w. tureckiego rodu Safawidów, przywódców szyickiego zakonu Kyzyłbaszy, później założycieli dynastii, która w XVI w. odbudowała, po kilku stuleciach państwowego i dzielnicowego rozbicia, państwo perskie w jego dzisiejszych granicach.
Persja, jako nowo powstałe państwo, dzięki politycznym talentom pierwszych Safawidów w ciągu kilku dekad ugruntowała swoją pozycję i stała się, po przeprowadzeniu na przełomie XVI i XVII w. szeregu reform w administracji i przebudowie perskiego społeczeństwa, na tyle silnym państwem, że mogła stanąć w szranki z Turcją Osmańską i Rosją jako ich równorzędny partner. Oba te stulecia to złoty okres w dziejach Persji, ale na przełomie XVII i XVIII w. następuje polityczne i gospodarcze załamanie, tak że w XVIII w. państwu grozi rozbiór między Rosję, Turcję i najeźdźców z Afganistanu. I chociaż do tego nie doszło, Persja nie odzyskała już dawnej świetności.
W XIX stuleciu kraj staje się obiektem infiltracji zachodniego kapitału. Głównymi konkurentami były Rosja i Wielka Brytania. Tylko rywalizacji tych potęg o wpływy Persja zawdzięcza, że jako jeden z niewielu krajów azjatyckich zachowała niepodległość. W okresie między dwoma wojnami światowymi Persja modernizowała się pod rządami Rezy Szaha. Proces ten zahamowała II wojna światowa i okupacja przez wojska alianckie i radzieckie. Tom zamykają wydarzenia z tego właśnie okresu.

Bogdan Składanek jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą historii Iranu na Wydziale Orientalistycznym UW, autorem wielu publikacji na temat średniowiecznej Persji.

Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) pdf chomikuj

Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) pdf chomikuj

Książka Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) pdf była napisana przez Bogdan Składanek. Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) epub ma 186 str. stron. Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) czytaj online należy do serii Historia Persji (tom 3). Historia Persji. Tom III. Od Safawidów do wybuchu drugiej wojny światowej (XVI-poł. XX w.) chomikuj jest książką z kategorii historia.

Zobacz też

© 2023 Gawelda.pl - treści opublikowane na stronie mają charakter informacyjny, a linki prowadzą do zewnętrznych serwisów. Więcej w informacji w polityce DMCA.