Komentarz do ewangelii według św. Mateusza pdf chomikuj

Ocena

Komentarz do ewangelii według św. Mateusza pdf chomikuj

Pod koniec IV w. komentarz Hieronima do Ewangelii według św. Mateusza, był jednym z wielu komentarzy różnych autorów do tej księgi Ewangelii, które jednak w większości się nie zachowały. Zachował się komentarz Orygenesa, którego wpływ na Hieronima był największy, oraz Hilarego z Poitiers i Jana Chryzostoma. Hieronim – nie tylko egzegeta, ale także tłumacz i filolog – komentuje tekst dosłownie i historycznie, rezygnując z interpretacji alegorycznej właściwej dla Orygenesa i z umoralniających wskazań obecnych u Jana Chryzostoma. Badaczom tekstów źródłowych niniejszy tom Źródeł Myśli Teologicznej dostarcza materiału porównawczego. Komentarz Orygenesa został wydany w tej samej serii w tomach 10 i 25, a homilie Jana Chryzostoma w tomie 23.

Komentarz do ewangelii według św. Mateusza pdf chomikuj

Komentarz do ewangelii według św. Mateusza pdf chomikuj

Książka Komentarz do ewangelii według św. Mateusza pdf została napisana przez przez Św. Hieronim ze Strydonu. Komentarz do ewangelii według św. Mateusza epub ma 232 str. stron. Komentarz do ewangelii według św. Mateusza czytaj online należy do serii pozycji Źródła Myśli Teologicznej. Komentarz do ewangelii według św. Mateusza chomikuj jest pozycją z gatunku religia.

Zobacz też

© 2022 Gawelda.pl - treści opublikowane na stronie mają charakter informacyjny, a linki prowadzą do zewnętrznych serwisów. Więcej w informacji w polityce DMCA.